תקנון אתר

 

האתר hadar-hasharon.com הוא אתר של חברת הדר השרון שיווק והפצה בע"מ  ח.פ. 513633362. חברת הדר השרון מחזיקה במותג City Best,  חברת הדר השרון הינה חברה לשיווק הפצה ויבוא של מוצרי מזון טואלטיקה וניקיון .
השימוש באתר מעיד על כך שהמשתמש קרא, הבין מלאה ולא מותנית של כל תנאי השימוש באתר כלשונם והסכים לכל התנאים.

 1. האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.
 2. תנאים אלו חלים על שימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי טאבלט וכיו"ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
 3. הוראות תקנון זה גוברות על כל מידע אחר המופיע באתר או בכל מקום אחר מטעם העוסק. במקרה שייקבע כי הוראה בתקנון זה אינה ניתנת לאכיפה או שהינה חסרת תוקף מטעם כלשהו, לא יהא בכך כדי להשפיע או לפגוע בחוקיותן, תקפותן ואכיפתן של שאר הוראות התקנון.
 4. הגלישה באתר מיועדת לכל גיל, פעולה באתר של קטין מתחת לגיל 18 מחייבת אישור הורה או אפוטרופוס.
 5. במידה ואינכם מסכימים לתנאי מהתנאים האמורים, אתם לא רשאים לגלוש באתר.
 6. אנו עושים מאמץ שתכני האתר יהיו מדוייקים אולם אין לראות בכל תוכן מהתכנים המוצגים באתר ייעוץ עסקי או משפטי או אחר. אין להסתמך על נכונות המידע באתר, וכל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. כל האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי או עסקי.
 7. באתר עשויים להיות קישורים לאתרים אחרים מובן כי מנהלי האתר אינם אחראים לתכנים של אתרים אלו ואינם שולטים בהם.
 8. אין להשתמש באתר לפעולה שעשויה להפריע או לפגוע במערכות מחשוב או כל גורם אחר כל שהן.
 9. גולש שלא יעמוד בתנאי התקנון ישפה את בעלי האתר, בשל כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו בשל הפרת התקנון.
 10. בעלי האתר ימנעו ככל האפשר ממסירת פרטים האישיים של הגולשים לצדדים שלישיים, אלא לאחר קבלת הסכמת הגולש, או אם יהיו מחויבים לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם יעמדו בפני סיכון שינקטו כנגדם צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשה גולש באתר וקשורות בצעד המשפטי המדובר. אם באזור מסויים באתר  ימסרו פרטים אישיים של הגולשים לצד שלישי תהיה הודעה כתובה על העברת המידע למחלקה חיצונית
 11. בעלי האתר זכאים לשנות את התקנון מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש.
 12. האתר יפרסם את התנאים החדשים ותחילת תוקפם יהיה פרסומם.
 13. על תקנון זה חלים דיני מדינת ישראל.