caffe-de-roccis

Caffe De Roccis

סיפור החברה הוא סיפור איטלקי טיפוסי.
החברה הפכה מודרנית מבלי לפגוע במסורות ארוכות שנים של קפה גורמה אמיתי.
קפה בטעם ייחודי המשמר ידע עתיק תוך חיפוש מתמיד אחר איכות בלתי מתפשרת.
הפקת הקפה כרוכה בעבודה מורכבת, הדורשת הקפדה רבה, תשומת לב ומקצועיות בכל שלב בייצור.
אנו תרים אחר קפה איכותי מכל רחבי העולם על מנת לייצר תערובות ייחודיות.

מוצרים נבחרים